Toimintaterapia yli 18-vuotiaille työikäisille ja ikäihmisille


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa päähuomion kohteena on asiakkaan toimintakyky ja ympäristön kokonaisvaltainen arviointi. Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arjen toiminnoista selviämiseen, kuten pukeutumisen, ruokailun, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi

  • päivittäisten toimintojen harjoittelu
  • uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjesta selviytymiseksi
  • tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
  • apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus
  • yläraajan tukien ja ortoosien tarpeen arviointi
  • omatoimisten harjoitusten ohjaaminen
  • lähiympäristön (omaiset, hoitohenkilökunta, avustaja) ohjausta.

Toimintaterapia-arvioon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon työntekijän aloitteesta. Asiakas voi myös ottaa suoraan yhteyttä.

Toimintaterapeutin arviointikäynti on asiakkaalle maksuton, lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetyissä terapiajaksoissa on omavastuu 11,40 €/kerta. Kotikuntoutuksena toteutetun toimintaterapian omavastuu on 16,90€/kerta. Toimintaterapia voi toteutua tavoitteiden mukaan vastaanotto- tai kotikäynteinä.

Yhteystiedot


Nummelan terveysaseman fysioterapia
Ajanvaraus ja muut yhteydenotot (09) 4258 2106.
Puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään.

Karkkilan terveysaseman fysioterapia
Ajanvaraus ja muut yhteydenotot (09) 4258 2106.
Puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään.

Sähköposti: toimintaterapia.aikuiset@karviainen.fi

Lasten ja nuorten toimintaterapiapalvelut

Ikäihmisten toimintaterapiapalvelut