Ajankohtaista koronarokotuksissa


70-79-vuotiaiden (jotka eivät asu yli 80-vuotiaan kanssa samassa taloudessa) rokotusvuoron ajoitus Karviaisen alueella

 • AstraZenecan rokotetta kohdennetaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti 18–69 -vuotiaille. Suositusta muutetaan tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen asiantuntijaryhmä suosittelee jo käyttöön otettuja mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä.
 • Yli 70-vuotiaiden rokotuksiin on Karviaisen alueella tällä hetkellä käytössä Modernan mRNA-rokote. Modernalla rokotettavien ikäryhmissä edetään 70-79-vuotiaiden rokotuksiin, kun yli 80-vuotiaat Karviaisen alueella ovat ensin rokotettu.
 • 70-79-vuotiaille tullaan lähettämään kotiin kirje kyseisen ikäryhmän rokotusten ollessa ajankohtainen. Kirje sisältää ohjeet ajan varaamiseksi.

Rokotuksien kohdalla pyydämme suosimaan sähköistä ajanvarausta takaisinsoittojärjestelmän ruuhkautumisen vuoksi. Jos sähköisessä ajanvarauksessa aikoja ei ole näkyvillä, kaikki ajat on varattu. Uusia aikoja avataan sitä mukaa, kun uusi rokote-erä on käytettävissä.

Koronarokotuspuheluihin pyrimme soittamaan takaisin lähipäivinä, puhelut tallentuvat järjestelmään eli pyydämme odottamaan rauhassa takaisinsoittoa ja välttämään uusinta soittoja. Otamme teihin päin yhteyttä. Pahoittelemme mahdollista viivettä takaisinsoitossa.

Tulevien viikkojen rokotukset

Viikko 10

 • Varattavissa viikolle 10 rokotusaikoja tänä vuonna 20-69-vuotta täyttäneille/täyttäville (vuonna 1952-2001 syntyneille), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (Ryhmä 1). Katso alla rokotusjärjestys ja riskiryhmät. Vain muutamia aikoja Karkkilan pisteelle enää jäljellä. Jos nettiajanvarauksessa aikoja ei näkyvillä, niin siinä tapauksessa kaikki ajat ovat menneet.

Ryhmä 1: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys

· 80-vuotta täyttäneille/täyttäville aikoja ei tällä hetkellä enää varattavissa viikolle 10

Viikko 11

 • Varattavissa viikolle 11 rokotusaikoja tänä vuonna 20-69-vuotta täyttäneille/täyttäville (vuonna 1952-2001 syntyneille), joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (Ryhmä 1). Katso alla rokotusjärjestys ja riskiryhmät.

Ryhmä 1: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys

 

 • Varatavissa viikolle 11 rokotusaikoja 80-vuotta täyttäneille/täyttäville (vuonna 1941 tai aikaisemmin syntyneille) mukaan lukien samassa taloudessa asuvat yli 70-vuotiaat (70-79 vuotiaat samassa taloudessa asuvat varaavat ajat puhelimitse).

 

Rokotusten eteneminen


VIHTI 27.2.21

Ajantasaiset Vihdin taulukot näet THL:n sivulta.

KARKKILA 27.2.2021

Ajantasaiset Karkkilan  taulukot näet THL:n sivustolta

Rokotusjärjestys

THL suosittelee, että rokotusten järjestäjät tarjoavat koronarokotteita eri ryhmille seuraavassa järjestyksessä:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat

 1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

1.1. Teho-osastojen henkilökunta

1.2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

1.3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

1.4.Iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan asukkaat ja henkilökunta
(ryhmiä 1.3 ja 1.4. voidaan rokottaa samaan aikaan)

1.5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on runsaat 100 000 ihmistä. Kohdan 1.4. eli ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien yksiköiden rokotuksissa ensisijalla  ovat vanhukset itse.

Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) työntekijöitä ei rokoteta vielä tässä vaiheessa.

Suurin osa ryhmiin 1.1.-1.3. kuuluvista ensilinjan terveydenhuollon ammattilaisista ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevista iäkkäistä on jo rokotettu.

Kohdan 1.5. kriittisellä henkilöstöllä tarkoitetaan niitä sairaaloiden työntekijöitä, joiden sairauspoissaolo vaarantaisi jonkin sairaalan välttämättömän toiminnon ja joita ei voi helposti korvata sijaisilla. Sairaalan johto arvioi, keitä tähän ryhmään kuuluu.

 1. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Iäkkäillä henkilöillä on suurin riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Myös tietyt perussairaudet altistavat vakavalle koronavirustaudille.

Koska nyt eri rokotteita käytetään eri ikäryhmien rokottamiseen, päästään tehokkaammin rokottamaan myös niitä henkilöitä, jotka ovat erityisen alttiita vakavalle koronavirustaudille.

2.1. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia 

2.1.1. ≥ 80-vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet*

2.1.2. 75–79 -vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja ikääntyneet *

2.1.3. 70–74 -vuotiaat ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

2.1.4. 16-69 -vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus

2.1.5. 18-69 -vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus

* 70 vuotta täyttäneitä rokottaessa voidaan rokottaa kaikki samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet samanaikaisesti, talouden vanhimman rokotusvuoron mukaan, mikäli tämä on käytännön järjestelyiden suhteen toteutettavissa.

THL suosittelee, että saattohoitovaiheessa olevia henkilöitä ei rokoteta.  Heikkokuntoisten, hauraiden henkilöiden rokottamisesta päätetään tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitavan lääkärin, rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa.

Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys

THL on tarkentanut lääketieteellisiä riskiryhmiä koronarokotuksia varten (THL:n tiedote)

2.2.  Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

THL on todennut 19.2.2021, että ryhmään kuuluvan henkilökunnan rokottamisen jatkaminen on tässä tilanteessa valtioneuvoston asetuksen vastaista ja uusien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvien ryhmien rokottaminen on keskeytettävä, kunnes rokotteiden saatavuus merkittävästi kohenee.

Rokotteet tulee nyt kohdistaa ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville. 

Rokotusjärjestyksen kohtaan 2.2. palataan, kun tiedetään, milloin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksia voidaan jatkaa rokotteiden saatavuuden parantuessa. Myös rokotusjärjestyksessä seuraavia ryhmiä tarkennetaan myöhemmin.

 1. Muu väestö 

Rokotusjärjestyksessä on nyt määritelty ne taustasairaudet, joiden tiedetään tutkimustiedon pohjalta voimakkaimmin altistavan vakavalle koronavirustaudille. Muita sairauksia sairastavien ja terveiden alle 70-vuotiaiden rokotusjärjestystä tarkennetaan myöhemmin. Kun rokotuksia saadaan Suomeen vielä merkittävästi suurempia määriä, rokotukset laajenevat koskemaan koko aikuisväestöä.

Lapsia ei rokoteta vielä, sillä lasten rokotuksista ei ole vielä kertynyt riittävästi tietoa.

Miten varaan ajan?

Ikääntyneiden rokotukset alkavat helmikuussa. Rokotuksia laajennetaan uusin ryhmiin sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Karviainen on lähettänyt ikäihmisille (yli 80-vuotiaille) kirjeen, jossa kerromme koronarokotuksiin liittyvää tietoa. Tiedotamme www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa tarkemmasta rokotusten aloitusajankohdasta.  

 

Avaamme rokoteaikoja sähköiseen ajanvaraukseen, kun riittävä rokotemäärä väestörokotuksiin on varmistunut.  

 

Sähköinen ajanvaraus Internetissä  

                         

 

Puhelinajanvaraus       

Takaisinsoittojärjestelmä  > valitse koronarokotus    

Nummela 0942582400 

Karkkila 0942582200  

 

Sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä näet, missä toimipisteissä rokotusaikoja on saatavilla. Rokotusaikoja lisätään sitä mukaan, kun koronarokotteita saadaan alueelle.  Vihtiläiset ja Karkkilalaiset (jotka kuuluvat sillä hetkellä rokotettavaan ryhmään) ovat oikeutettuja varamaan rokotusajan kaikista Karviaisen alueen rokotuspisteistä, joissa aikoja on varattavissa

Mikäli rokotusajalle tulee ylivoimainen este, varattu aika tulee perua yllä mainituista kanavista. Jos haluat peruuttaa tai muuttaa rokotusajan alle 15 tuntia ennen varattua aikaa, ole yhteydessä puhelimitse (yhteystiedot yllä).  

 

Pyydämme läheisiä huolehtimaan, että iäkkäät sukulaiset/läheiset saavat rokoteajan ja pääsevät rokotuspisteelle.  

Ajan varaaminen toisen puolesta
Jotta voit asioida toisen aikuisen puolesta, sinulla on oltava siihen virallinen valtuutus.
Valtuutuksen toisen henkilön asioiden hoitamiseen voit tehdä Suomi.fi-verkkopalvelussa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Suomi.fi-palvelussa voit antaa tai pyytää toiselle henkilölle valtuuden eli oikeuden asioida omasta puolesta.
Lisätietoa valtuutuksesta: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi

 

Kun rokotetta on saatavilla, niin aikoja annetaan vain rokotusvuorossa oleville. Mikäli et kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, pyydämme, että malttaisit odottaa vuoroasi etkä vielä soittasi ajanvarausnumeroon, jotta palvelu ei ruuhkautuisi. Pyydämme, että et ottaisi yhteyttä muihin Karviaisen numeroihin tai palveluihin rokotusajanvarausasioissa.

Yhteystiedot

Rokotuspisteet Karviaisen alueella 

Karkkilan kaupungintalo 

Valtatie 26 D 2, 03600 Karkkila  

Kirkkoniemen koulu 

Kirkkoniementie 8, 03400 Vihti 

Nummelan terveysasema  

Nummenselkä 2, 03100 Nummela 

Saapumisohjeet rokotuksiin

 • Tule rokotukseen vain terveenä ja varatulle ajalle vain hieman ennen omaa aikaasi
 • Sinulla tulee olla kirurginen suu-nenäsuojus
 • Huolehdi odottaessa turvaväleistä (2m)
 • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti
 • Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen

Ota mukaasi

 • Kelakortti tai henkilöllisyystodistus (ota valmiiksi esille)