Muistipoliklinikka


Muistipoliklinikka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille henkilöille, joilla epäillään muistihäiriötä. Muistipoliklinikalle tullaan lääkärin tai erikoissairaanhoidon lähetteellä. Lähetteen saavuttua asiakas saa kirjeen muistipoliklinikalta. Muistipoliklinikalle keskitetään muistisairaiden perustutkimukset, hoidon suunnittelu ja seuranta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Muistipoliklinikalla tehdään lyhyt muistin seulontatesti (MMSE) ajanvarauksella.

Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, hidastaa taudin etenemistä ja ylläpitää toimintakykyä lääkehoidon ja kuntouttavien toimenpiteiden avulla, jotta kotona asuminen voisi jatkua turvallisena mahdollisimman pitkään. Muistipoliklinikan tehtävänä on antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen heidän tarvitsemaansa ohjausta sekä koordinoida että seurata hoidon ja palveluiden toteutumista. Muistipoliklinikan tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista ja edistää myönteistä asennoitumista muistisairaita kohtaan.

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia sekä muita tiedonkäsittelyalueita kuten kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja toiminnanohjausta. Muistipoliklinikka on avoinna arkipäivisin. Muistihoitaja toimii lääkärin työparina sekä pitää itsenäistä vastaanottoa ja muistikoordinaattori tukee asiakasta ja omaista arjessa selviytymisessä. Toiminta on moniammatillista.

Lisätietoja


Lisätietoja antavat:
Muistihoitajat ja muistikoordinaattori 044 467 5354, 044 493 1592 tai 044 467 5353  muistipoliklinikka@karviainen.fi

Postiosoite:
Nummelan terveysasema
Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Lisätietoja muistisairauksista ja teknologisista apuvälineistä:

www.muistiliitto.fi

www.kaypahoito.fi

Ruokailun seurantalomake

Annostaulukko ruokailun seurantaan

Opas muistisairaalle ja läheiselle

Muistikysely potilaalle (tulostettava pdf-lomake)

Muistikysely omaiselle (tulostettava pdf-lomake)

Lisätietoja antavat:
Muistihoitajat ja muistikoordinaattori 044 467 5354, 044 493 1592 tai 044 467 5353 muistipoliklinikka@karviainen.fi

Postiosoite:
Nummelan terveysasema
Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Lisätietoja muistisairauksista ja teknologisista apuvälineistä:

www.muistiliitto.fi

www.kaypahoito.fi

Ruokailun seurantalomake

Annostaulukko ruokailun seurantaan

Opas muistisairaalle ja läheiselle

Muistikysely potilaalle (tulostettava pdf-lomake)

Muistikysely omaiselle (tulostettava pdf-lomake)