Sähköinen lääkemääräys eli eResepti


Koko Suomessa siirrytään käyttämään sähköistä reseptiä, eli eReseptiä. Karviaisen alueella eResepti otettiin käyttöön loppuvuodesta 2012. Lisätietoa eReseptistä saa terveysasemilta.

eResepti on osa valtakunnallista terveydenhuollon KanTa-tietojärjestelmää eli Kansallista Terveysarkistoa. KanTa-palveluiden tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta.

Lue asiasta lisää kanta.fi.
eResepti-esite (pdf)

Reseptin uusiminen


Reseptien uusimiseen kannattaa varautua hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Lääkkeiden uusimiseen kuluu 8 vrk, jonka jälkeen lääkkeet ovat haettavissa mistä tahansa apteekista Suomessa (mikäli uusimispyyntö on hyväksytty).

Reseptin uusinnat voi keskittää lääkärin vastaanotolle vuosikontrollin yhteyteen. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan kaikkien käytössä olevien lääkkeiden reseptit ja lääkepakkaukset. Reseptin uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista sekä riittävää hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa.

Pääsääntöisesti uusitaan vain terveysasemalla sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä. Yksityislääkärin tai muiden hoitavien tahojen määräämien lääkkeiden reseptejä ei uusita automaattisesti ilman tietoja hoitosuunnitelmasta, hoitosuunnitelman lääkäri voi tarkastaa Kannasta. Mikäli tietoa ei löydy, ei reseptejä uusita välttämättä.

Sähköisen reseptin voi pyytää uusittavaksi joko apteekin tai terveysaseman kautta. Reseptin voi lähettää uusittavaksi myös Omakanta-palvelun kautta osoitteessa http://www.kanta.fi. Asiakkaalle tulee tieto uusitusta / uusimatta jätetystä reseptistä tekstiviestinä, jos matkapuhelinnumero on kännykkänumero annettuna potilastietojärjestelmässä ja lupa viestin lähettämiseen on annettu uudistamispyynnön yhteydessä

Päivystyksessä reseptejä ei uusita. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu vain äkillisesti sairastuneiden hoitoa varten.