Äitiysneuvola


Äitiysneuvolapalvelut ovat tarkoitettu lasta odottaville Vihtiläisille ja Karkkilalaisille perheille.

Neuvolakäyntien tarkoituksena on turvata odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen terveys sekä edistää ja ylläpitää perheen terveyttä ja hyvinvointia. Voit ottaa yhteyttä alueesi äitiysneuvolaan tehtyäsi positiivisen raskaustestin. Äidin ja perheen tarpeet määrittelevät vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrän.

Äitiysneuvolakäynnit

Ensimmäinen neuvolakäynti


Ensimmäinen käynti äitiysneuvolassa on raskausviikoilla 8-10. Käynnille kannattaa varata noin 1,5h aikaa ja molemmat vanhemmat ovat tervetulleita vastaanotolle.Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista, terveystottumuksista ja raskaudenseurantaan liittyvistä asioista.

Tulostakaa alla olevat lomakkeet ja tuokaa ne täytettyinä ensimmäiselle neuvolakäynnille.

Esitietolomake äitiysneuvolaan

Preinformationform

Kysely päihteiden käytöstä molemmille puolisoille

Laaja terveystarkastus


Laajassa terveystarkastuksessa (raskausviikolla 14-16) käsitellään perheen voimavaroja ja terveyteen liittyviä asioita. Voimavarojen kartoituksen tukena voitte käyttää allaolevaa voimavaralomaketta. Voitte tulostaa lomakkeen allaolevasta linkistä, täyttää kotona puolison kanssa ja tuoda halutessanne mukananne raskausviikon 14-16 neuvolakäynnille.

Voimavaralomakkeiden tarkoituksena on aktivoida tulevia vanhempia keskustelemaan keskenään aihealueista, joista heidän ei ehkä muuten tule keskusteltua. Tulevat vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he kiireenkin lomassa pysähtyvät pohtimaan omaa elämäänsä ja voimavarojaan. Oman tilanteen sekä voimavaroja antavien ja voimavaroja kuormittavien tekijöiden tiedostaminen voi tarvittaessa edesauttaa tilanteen muuttamista. Tästä hyötyvät myös lapset ja yleensä koko perhe.

Voimavaramittari lasta odottaville vanhemmille

Kraftresurser i vardagen hos familjer som väntar sitt första barn 

Everyday resources for families expecting their first chilld

Sikiöseulonnat


Alla olevien linkkien kautta saat tietoa HUS-alueen sairaaloissa tehtävistä sikiöseulontatutkimuksista sekä vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnoista.

Raskauden seulontaultraäänitutkimukset

Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonta vastasyntyneiltä

Ravitsemus


Raskausajan ruokavaliolla on merkitystä äidin hyvinvointiin sekä lapsen kasvuun, kehitykseen ja sairastumisriskiin.

Raskausajan ravitsemus

Raskausaikana vältettävät elintarvikkeet

Teratologinen tietopalvelu

Liikunta


Raskaudenaikaisen liikunnan tulisi miellyttävää ja hyvää kuntoa ylläpitävää. Odottavan äidin säännöllinen liikunta ylläpitää tai parantaa verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa äidin ja sikiön terveyttä vaarantamatta.

Raskausajan liikunta ja raskaudesta sekä synnytyksestä toipuminen

Perhevalmennus ja synnytyssairaalaan tutustuminen


Valmennustarjontaamme kuuluvat Odottavien perheiden ilta sekä Kätilöilta (aiheena synnytys). Lisäksi tarjolla vastasyntyneen käsittelyyn liittyvää virtuaaliohjausta ( linkki tämän sivun alaosassa).

Lohjan sairaalaan tutustuminen

Esietolomake Lohjan sairaalaan (hyvä viedä täytettynä tutustumiskäynnille)

Odottavien perheiden ilta


Tervetuloa odottavien perheiden iltaan neuvolaan. Illan aikana lähestytään vauvantuloon liittyviä teemoja keskustellen yhdessä terveydenhoitajan ja muiden odottavien perheiden kanssa.

Kutsumme iltoihin ensisijaisesti esikoistaan odottavat perheet. Lisätietoa illoista ja niiden tarkemmista ajankohdista saat omalta terveydenhoitajaltasi neuvolasta.

Iltoihin voitte ilmoittautua neuvolakäynnin yhteydessä tai sen jälkeen osoitteessa: neuvola.vihti@karviainen.fi tai neuvola.karkkila@karviainen.fi

Valmennusta verkossa


Naistalo

Tietoa imetyksestä

Vuorotellen– opas vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen alkuvaiheisiin

Monikkoperheet

Isyyden tunnustaminen neuvolassa


Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen. Selvissä tapauksissa tunnustaminen otetaan ensisijaisesti vastaan äitiysneuvolassa käynnin yhteydessä. Samalla voidaan sopia myös yhteishuollosta. Lisätietoa saat omalta terveydenhoitajaltasi ja seuraavasta linkistä:

Isyyden tunnustaminen