Lastenneuvola


Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Neuvolassa järjestetään vähintään 15 terveystarkastusta, joista viisi tekee lääkäri. Käyntejä voidaan muokata perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lastenneuvolan käyntirunko

Rokotukset


Rokotukset ovat tärkeä osa suomalaisten lasten terveydenhuoltoa. Ne ovat tehokas ja turvallinen tapa suojata lapset sellaisilta tartuntataudeilta, joihin sairastumisen vaara ilman rokotuksia olisi suuri tai, jotka voivat aiheuttaa lapsen kuoleman tai vammautumisen. Kaikki rokotukset vapaaehtoisia.

Tietoa rokotuksista

Terveysneuvontapalveluiden influenssarokotukset 2022-2023

Laajat terveystarkastukset


Määräaikaisista terveystarkastuksista kolme (3 – 4kk, 18kk, 4v.) toteutetaan laajoina. Lastenneuvolan laajoissa terveystarkastuksissa selvitetään ja arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkatukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä.

Voimavaralomakkeiden tarkoituksena on aktivoida vanhempia keskustelemaan keskenään aihealueista,
joista heidän ei ehkä muuten tule keskusteltua. Vanhemmat voivat
hyötyä siitä, että he kiireenkin lomassa pysähtyvät pohtimaan omaa elämäänsä ja
voimavarojaan. Oman tilanteen sekä voimavaroja antavien ja voimavaroja kuormittavien
tekijöiden tiedostaminen voi tarvittaessa edesauttaa tilanteen muuttamista.
Tästä hyötyvät myös lapset ja yleensä koko perhe.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvolatyön ohjeistuksen mukaisesti myös vanhempien päihteiden käyttö otetaan puheeksi ja kartoitetaan laajojen terveystarkastusten yhteydessä.

Voitte tulostaa alla olevat lomakkeet ja tuoda täytettynä tullessanne laajaan terveystarkastukseen.

3kk

Vauvaperheen arjen voimavarat

Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda

Everyday recources for families with a newborn baby

Kysely vanhempien päihteiden käytöstä

18kk

Pikkulapsiperheen arjen voimavarat

Kysely vanhempien päihteiden käytöstä

4v

Lapsen kasvu ja kehitys – lomake ( päivähoidossa olevien lasten vanhemmat saavat lomakkeen päivähoitopaikasta)

Kysely vanhempien päihteiden käytöstä

Kertokaa hyvissä ajoin varatusta neuvola-ajasta päivähoidossa, jotta hoitajat voivat täyttää lapsenne kasvua ja kehitystä kuvaavan lomakkeen. Saatte lapsenne lomakkeen mukaanne päivähoidosta ja voitte kotona täyttää lomakkeeseen vanhempien kuvauksen lapsenne kasvusta ja kehityksestä niiltä osin kun lomakkeen teemat näyttäytyvät kotiarjessa.

Lapsiperheiden terveysneuvonta


Ravitsemus

Lapsi tarvitsee riittävästi monipuolista ruokaa ja säännöllisen ateriarytmin. Aikuisiän terveyden perusta luodaan jo lapsena ja terveelliset ruokatottumukset on hyvä opetella jo silloin. Terveellinen ruokavalio antaa hyvät edellytykset lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille

Ruoka ja syöminen – neuvokas perhe

Liikunta

Säännöllinen liikunta on terveen kasvun ja kehityksen edellytys. Lapsen tulee saada liikkua mahdollisimman monipuolisesti, koska liikkuminen on tärkeää motoristen taitojen ja hermoston kehityksen kannalta.

Lapsen liikunta

Uni

Riittävä uni ja lepo edistävät tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle ja uuden oppiminen tapahtuu usein unen aikana.

Lapsen uni

Hammashoito

Lapsen hampaiden hoito aloitetaan jo ennen ensimmäisten hampaiden puhkeamista. Vastasyntyneen suussa ei ole kariesta aiheuttavia bakteereja, mutta ne voivat tarttua suuhun syljen välityksellä. Mitään lapsen suuhun menevää (lusikat, tutit) ei tule laittaa kenenkään muun suuhun. Hampaiden harjaus aamuin illoin aloitetaan jo ensimmäisten hampaiden puhjettua. Xylitol-tuotteet voidaan aloittaa silloin, kun lapsi oppii pureskelemaan pastilleja tai sylkäisemään purkan pois suustaan eikä nielaise sitä. Ohjeita hampaiden hoitoon saat neuvolasta ja hammashoitolasta.

Hampaidenhoito Karviaisessa

Odottavien perheiden ja lasten hampaiden hoitaminen

Vuorovaikutus ja puheenkehitys

Vuorotellen– opas vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen alkuvaiheisiin

Vanhemmuus ja vertaistuki


Vanhemmaksi tuleminen muuttaa elämää. Vanhempana olet mukana elämän mittaisessa kasvuprosessissa, jossa haasteet, tehtävät ja ilonaiheet muuttuvat lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Vanhempana usein myös ymmärtää paremmin oman lapsuutensa merkityksen.

Perheiden kohtaamispaikat Vihdissä

Vanhempainnetti

Leijonaemot

Sateenkaariperheet