Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • suun terveydenhuolto
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
    Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Sairaustapauksissa hakeudutaan omalle terveysasemalle.

Terveystarkastukset ja terveysneuvonta


Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.

Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.

Terveystarkastuksiin sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Tarkastuksissa käytettävät lomakkeet:

Koulutulokas/1. luokkalainen/terveyskysely

5. luokkalainen/oppilaskysely

5. luokkalainen/huoltajakysely

8. luokkalainen/oppilaskysely

8. luokkalainen/huoltajakysely

Yhteistyö muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa


Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista oppilashuoltoa. Se tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.

Kouluikäisen lapsen ja nuoren terveystottumukset


Ravitsemus

Koululaiset tarvitsevat monipuolista ruokaa jaksaakseen, kasvaakseen ja kehittyäkseen. Kouluikäisten terveellisen ravitsemuksen perusta ovat lautasmalli, säännöllinen ateriarytmi ja terveelliset välipalat. Vanhemman vastuulla on päättää, mitä ja missä syödään sekä huolehtia siitä, että koululainen saa ruokaa tarpeeksi usein. Kouluikäinen tietää itse parhaiten, koska on kylläinen.

Lapsen ja nuoren ravitsemustietoa

 

Uni

Riittävä uni on tärkeää kouluikäisen kasvun, oppimisen ja päivän rasituksista palautumisen kannalta. Tärkeintä on unirytmin säännöllisyys ja riittävän pitkä yöuni. Jokaisella lapsella on oma yksilöllinen unentarpeensa, jonka vanhemmat tuntevat parhaiten. Nukkumistottumukset vaihtelevat, mutta keskimäärin lapsi/nuori tarvitsee joka yö 9–10 tuntia unta.

Uni

Mennään ajoissa nukkumaan – Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta 5.- ja 6.-luokkalaisille

 

Päihteet

Nuoren päihdeongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska silloin ongelmiin voidaan helpommin vaikuttaa. Mitä aikaisemmin nuori aloittaa päihteiden käytön ja mitä runsaampaa se on, sitä todennäköisemmin nuori oireilee myös muulla tavoin psyykkisesti ja kärsii jostain muusta samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.Karviaisen alueella nuorten päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä nuorisoasemaan.

Nuortenlinkki

Fressis

 

Pelaaminen ja mediakäyttäytyminen

Lasten ja nuorten maailmassa pelit ovat tänä päivänä yhä suuremmassa roolissa ja pelaaminen aloitetaan monesti jo hyvinkin nuorena. Sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia, iloitaan ja hullutellaan yhdessä, osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä, pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.

Digitaalinen pelaaminen

Pelikasvattajan käsikirja

Lapsi sosiaalisessa mediassa

Rokotukset & hammashoito


Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja huolehtii lapsen ja nuoren yleisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista. Kausi-influenssaan ja matkailuun liittyvistä rokotuksista voi tiedustella oman koulun terveydenhoitajalta.

Hammashoito
Lasten ja nuorten hammashoito