Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut


Äkillinen traumaattinen kriisitilanne, onnettomuus tai muu järkyttävä tapahtuma (esim. läheisen kuolema, läheisen tai oma vakava sairastuminen, väkivalta tai tulipalo)

Sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 09 816 42439 palvelee joka päivä ympäri vuorokauden

Koronasta johtuva huoli ja epävarmuus

Ohjeita päihteitä käyttävälle koronavirusepidemian aikana

Käy tutustumassa www.mielenterveystalo.fi. Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa niin alueen asukkaille kuin terveysalan työntekijöillekin. Verkkopalvelusta löytyy ajan tasalla olevaa tietoa niin alueen asukkaille kuin terveysalan työntekijöillekin. Verkkopalvelusta löytyy ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveysongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveyspalveluista. Tutustu myös omahoito oppaisiin www.mielenterveystalo.fi/omahoito-oppaat

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoavat matalan kynnyksen apua mikäli sinulla tai läheiselläsi on mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Vastaanottopalvelut ovat maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeudutaan ESKO (ensikontakti) käynnin kautta, jossa arvoidaan tilanteesi, neuvotaan ja ohjataan sekä tehdään yksilöllinen suunnitelma. ESKOn kautta ohjaudutaan ryhmätoimintoihin, yksilövastaanotolle, etävastaanotolle tai muiden palveluiden piiriin.

Yhteystiedot


Ajanvaraus ja neuvonta palvelupuhelimen kautta 09 4258 2528 Ma-Pe klo 9-11

Käyntiosoitteet

Karkkila: Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila
Vihti: Nummenjuohu 2, 03100 Nummela

Vihdin päihdeklinikalla VIA (vastaanotto ilman ajanvarausta) Ma-Ke klo 12-13

Asumisohjaus- ja ryhmätoiminnot

Asumisohjaus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, sekä syrjäytymisvaarassa oleville asiakkaille. Asumisohjaus on sosiaalista kuntoutusta ja ohjausta. Toiminnan tarkoituksena on turvata itsenäinen asuminen omassa kodissa. Kohtaamispaikka Majakassa Karkkilassa järjestetään toiminnallisia ryhmiä yhteisön tarpeisiin.
Yhteydenotto: 09 4258 2528

Tulostettava esite Mielenterveys- ja päihdepalveluista

Mielenterveys- ja päihdeavopalvelujen omavalvontasuunnitelma

Joustavampi mieli

Unettomuuden lääkkeetön hoito

Päihde- ja mielenterveysasumispalvelut


Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Asumispalveluissa asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Asumispalvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen asuminen.

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista palvelua. Asumispalveluista voidaan periä asiakkaan maksukyvyn mukainen palvelumaksu. Asiakas maksaa itse lääkkeensä ja terveydenhuollon kustannukset, sekä vuokran suoraan vuokranantajalle. Asiakkaalta, joka ostaa ateriapalvelun asumispalveluyksiköstä, ateriamaksut laskutetaan Karviaisen toimesta kuukausittain toteutuneen mukaisesti. Asiakkaan on mahdollista hakea asumis- ja muihin välttämättömiin kustannuksiin asumis- ja toimeentulotukea. Asumispalvelujen sosiaaliohjaaja tekee päätöksen asumispalvelun kuukausimaksusta maksukykyselvityksen perusteella. Asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen, johon on mahdollista hakea muutosta tai määrättyyn kuukausimaksuun maksunalennusta.

Asumispalveluihin hakeutuminen


Asumispalveluihin hakeudutaan olemalla yhteyksissä Karviaisen asumispalveluiden sosiaaliohjaajaan ja lähettämällä hänelle kirjallinen ja allekirjoitettu asumispalveluhakemus. Lomake löytyy Karvaisen www-sivuilta lomakkeet -kohdasta. Hakemuksen saavuttua asumispalvelujen sosiaaliohjaaja on yhteyksissä asiakkaaseen ja tämän verkostoihin, mikäli asiakas on antanut tähän luvan. Sosiaaliohjaaja järjestää asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa tapaamisen, jossa tehdään asumispalvelutarpeen kartoitus.

Asumispalvelutarpeen kartoituksen jälkeen asumispalvelujen sosiaaliohjaaja valmistelee asian työikäisten SAS-työryhmän käsittelyä varten.

SAS – käsittely (selvitä- arvioi- sijoita)


Kuukausittain Vihdin kunnantalolla järjestettävässä Karviaisen hallituksen nimittämässä työikäisten SAS-työryhmässä käsitellään siihen mennessä tulleet asumispalveluhakemukset.

SAS-työryhmän tavoitteena on varmistaa, että asumispalveluja hakevat asiakkaat sijoittuvat yhtenäisen arvioinnin ja suunnittelun perusteella hoitonsa ja palvelutarpeensa kannalta tarkoituksenmukaisille asumispalvelupaikoille. Hakijan ja hänen läheistensä toivotaan osallistuvan kokoukseen ko. asian käsittelyn ajaksi. SAS-työryhmään voidaan tarvittaessa asiakkaan toiveesta tai asiakkaan edun mukaisesti kutsua asiantuntijaksi asiakkaan tilanteen tunteva työntekijä (esim. sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä tai psykiatrinen sairaanhoitaja) asiakkaan hakemuksen käsittelyn ajaksi. Sosiaaliohjaaja huolehtii asiakkaiden ja verkostojen työryhmään kutsumisesta.

SAS-työryhmän jälkeen asiakas saa asumispalveluhakemuksensa kirjallisen päätöksen ja asumispalveluiden sosiaaliohjaaja on päätöksestä asiakkaaseen yhteydessä.

Lisätietoja asumispalveluista ja asumispalveluihin hakeutumisesta:


Asumispalvelujen sosiaaliohjaaja Jenna Mero
Yhteystiedot: puh. 044 767 4942, jenna.mero@karviainen.fi, Majatuvankuja 4, Nummela

Asumispalvelujen osastonhoitaja Mari Pihl
Yhteystiedot: puh. 050 466 1227, mari.pihl@karviainen.fi, Nyhkäläntie 43, 03600 Karkkila

Tukiasumisyksikkö Majatupa


Majatuvan tukiasumisyksikkö tarjoaa kuntouttavaa tukiasumista Karviaisen alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Vihdin Nummelassa. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan itsenäistyminen ja itsenäisempi asuminen. Majatupa on päihteetön yksikkö ja asuminen on määräaikaista.

Majatuvalla asut omassa vuokra-asunnossa. Asunnot ovat yksiöitä, joissa on oma keittiö, kylpyhuone ja parveke. Asunnot ovat kalusteettomia. käytössäsi on myös pesula ja sauna.

Majatuvan henkilökuntaan kuuluu sosionomi ja lähihoitajia. Lisäksi teemme tiiviisti monialaista verkostoyhteistyötä hyvinvointisi tueksi. Saat kokonaisvaltaisesti apua kaikissa tarvitsemissasi asioissa. Järjestämme monipuolisesti ryhmätoimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ohjaajat ovat tavoitettavissa arkisin (klo 8-18)

Majatuvalla mottomme on: ”Me majatuvalla kuljemme asiakkaan rinnalla, ohjaamme ja tuemme häntä asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti tavoitteellisella ja kuntouttavalla työotteella yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa itsenäisen elämän mahdollistamiseksi”.

Majatuvan henkilökunta: majatupa@karviainen.fi, puh. 044 750 4642
Majatuvankuja 4, Nummela.

Tehostettu asumispalvelu Kompassi


Kompassi tarjoaa ympärivuorokautista tukea Karviaisen alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Karkkilassa. Asumispalvelun tavoitteena on asukkaan kuntoutumisen tukeminen kohti itsenäisempää elämää. Kompassi on päihteetön yksikkö ja asuminen on määräaikaista.

Kompassissa asut omassa vuokra-asunnossa. Asunnot ovat yksiöitä, joissa on oma keittiö, kylpyhuone ja parveke. Voit sisustaa asuntosi haluamallasi tavalla, mutta tarvittaessa voit käyttää myös meidän huonekalujamme.

Kompassissa voit ostaa talolta koko ateriapaketin tai osia siitä. Voit myös halutessasi valmistaa kaikki ruokasi itse. Ohjaajat auttavat kaikessa päivittäisissä asioissa. Järjestämme monipuolisesti ryhmätoimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kompassin henkilökuntaan kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomi ja lähihoitajia. Lisäksi teemme tiiviisti monialaista verkostoyhteistyötä hyvinvointisi tueksi. Saat kokonaisvaltaisesti apua kaikissa tarvitsemissasi asioissa.

Kompassissa on tarvittaessa mahdollista toteuttaa myös intervallijaksoja, jolloin arvioidaan kokonaisvaltaisesti toimintakykyäsi ja palveluntarvettasi.

Kompassissa mottomme on: ”Me kompassissa tuemme, ohjaamme ja kannustamme asiakasta löytämään voimavaransa ja sisäisen motivaationsa hyvään elämään yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen”.

Kompassin henkilökunta:
kompassi@karviainen.fi puh. 044 767 4617, Nyhkäläntie 43, Karkkila